O PROJEKCIE

Czym jest alkoholizm? Czy spożywanie alkoholu oraz choroba alkoholowa ma wpływ na liczbę przestępstw? W jaki sposób zapobiegać tym niepokojącym zjawiskom? Zapraszamy na audycję edukacyjno-informacyjno-porfilaktyczne pt.: „Trzeźwe Poranki”. Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

TU WSZYSTKIE AUDYCJE!!Kontakt
Napisz lub zadzwoń!
Fundacja Cogito Ergo Credo
ul. Kresowa 258A, skr. poczt. 39

66-620 Gubin (PL)
e-mail: biuro @ cogitoergocredo.org, tel. +48 508 495 141